Vauvamuskarit

  • Alle 1-vuotiaille

Vauvamuskarissa tärkeintä on musiikin kokemisen ja tekemisen ilo yhdessä vanhemman kanssa sekä lapsen musiikillisen uteliaisuuden herättäminen. Vauvamuskari tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja opitut laulut auttavat arjessa. Muskari sopii ihan jokaiselle, laulu- tai soittotaitoja ei tarvita.

Vauvamuskareissa:

  • lauletaan, soitetaan, lorutellaan, rytmitellään, liikutaan ja kuunnellaan
  • opitaan niin vanhoja tuttuja kuin uusia lastenlauluja, loruja ja leikkejä kotona käytettäväksi
  • käydään alle 1-vuotiaan vauvan kanssa (suositusaloitusikä 3 kk tai kun vauva kannattelee päätään)
  • tavataan muita vanhempia ja vauvoja
  • käydään viikoittain, 30 minuuttia kerrallaan
  • Sisarusmuskariin voi tulla usean eri-ikäisen (0–3v) sisaruksen kanssa