Jamkids–uutisia

jamkids–blogi

Bändimuskari, kaikkien lasten suosikki

Soittopainotteinen bändimuskari tarjoaa lapselle mahdollisuuden tutustua ohjatusti bändisoittimiin ja oppia yhdessä soittamista iloisella, energisellä ja innostavalla tavalla. Samaan aikaan muskari sisältää myös lapsen kehitystä tukevaa musiikin varhaiskasvatusta. Musiikilliset elämykset ja taitojen karttuminen vahvistavat lapsen kiinnostusta ja suhdetta musiikkia kohtaan. Jamkidsin bändimuskareissa on omat ryhmänsä 4–5-vuotiaille ja 5–6-vuotiaille lapsille. Tuntien sisältö suunnitellaan aina ikäryhmälle sopivaksi.

Muskari on oiva paikka saada uusia kavereita ja tuttu ryhmä antaa turvalliset raamit luovuuden ja itseilmaisun kehittymiselle. Bändimuskari toimii myös hyvänä pohjana myöhempää musiikin harrastamista varten.

Bändimuskaritunnilla soitetaan, lauletaan, liikutaan, rytmitellään, lorutellaan, leikitään ja kuunnellaan yhdessä. Ohjelmisto koostuu lastenmusiikista eri vuosikymmeniltä. Käytössä on myös paljon Jamkidsin omaa, tuoretta lastenmusiikkia, mm. omalta Musiikkisirkus-levyltämme. Jokaiselle lukukaudelle räätälöidyt kotiharjoitukset tukevat oppimista, kun tunneilla opittuja asioita voi kerrata kotona yhdessä vanhemman kanssa.

Kaikki muskarilaiset esiintyvät aina lukukauden päätteeksi mukavissa, matalan kynnyksen Jamkids-konserteissa. Esiintyminen on tärkeä osa harrastusta ja konserteissa sitä harjoitellaan yhdessä tuttujen kavereiden ja opettajan kanssa. Konsertti onkin monen lapsen, ja tietysti myös vanhemman, kauden kohokohta!

Jamkids-muskareiden vuosi rakentuu yhteisen tarinan ympärille. Tämä koko lukuvuoden tarina on jaettu pienempiin teemoihin, joiden sisällä bändimuskareissa painotetaan muutaman viikon jaksoissa jotakin soitinta tai soittimia. Teemojen kuvitukset, hauskat hahmot ja tarinat, sekä teemoja varten sävelletty oma musiikki, johdattavat lapset seikkailemaan musiikin maailmassa. Kevään 2019 teemoista voit lukea lisää blogistamme!

Bändimuskarissa on sekä musiikillisia että ulkomusiikillisia tavoitteita. Iloisen ja mukavan tekemisen kautta lapsi oppii monenlaista, ihan huomaamattaan.

Bändimuskarin musiikilliset tavoitteet:

 • rytmisymbolit
 • yhteissoitto perussykkeessä
 • käsiteparit (voimakas-hiljainen, tutti-soolo, nopea-hidas, korkea-matala)
 • harmonia (duuri-molli)
 • esiintymistaito
 • musiikkigenret

Lapsen kuuntelutaidot kehittyvät monipuolisesti laulamisen, yhteissoiton, musiikkiliikunnan ja rentoutustuokioiden avulla.

Kuuntelutaitojen tavoitteet:

 • musiikin tuntemuksen edistäminen
 • kuuntelun tarpeen herättäminen
 • kyky havaita kappaleen muotoa, rytmiä, melodiaa, sointiväriä, äänenvoimakkuutta, harmoniaa
 • luovan ilmaisun ja ajattelun kehittäminen
 • musiikin vastaanottokyvyn edistäminen ja laajentaminen
 • kuunneltavan musiikin valinta- ja arviointikyvyn kehittäminen


Soitinkohtaiset tavoitteet

Soittimina bändimuskarissa ovat kitara, kantele, rumpusetti, djemberumpu, sähköbasso, piano/keyboard,  pienemmät rytmisoittimet sekä laattasoittimet. Lisäksi harjoitellaan mikrofonin käyttöä sekä musiikillisten peruselementtien ilmentämistä laulamalla.

Opetus tapahtuu oikeilla, laadukkailla instrumenteilla. Tunneilla tutustutaan kulloinkin vuorossa olevan soittimen osiin, sointiväreihin, soittoasentoon ja erilaisiin soittotapoihin sekä opetellaan instrumenttien asianmukaista käsittelyä. Soittimilla ja kehosoittimilla harjoitellaan myös yhteisen perussykkeen soittoa sekä erilaisia rytmikuvioita. Soitinkohtaiset tavoitteet on suunniteltu ikätasolle sopiviksi ja asioita opetellaan hauskojen kappaleiden, leikkien ja tarinoiden avulla.

Kanteleen tavoitteet:

 • rokki-I-sointu
 • soitto sormella, tikulla, plektralla
 • kanteleen vaihtajan tarkoitus (duuri/molli)
 • ergonominen soittoasento
 • käsien roolit (kumpi käsi ottaa soinnun, kumpi soittaa)

Kitaran tavoitteet:

 • oikea soittoasento
 • soitto plektralla ja sormella
 • osaa muutamia efektiääniä
 • osaa säestää reunakielillä

Rumpusetin tavoitteet:

 • rummun osien tunnistaminen
 • komppi vuorokäsin perussykkeessä
 • jalka-käsi- yhdistelmä
 • soittovoimakkuus
 • tunnistaa erilaisia rumpuja

Djemberummun tavoitteet:

 • diskantti- ja bassolyönnin ero
 • soittoasento
 • efektiäänet

Sähköbasson tavoitteet:

 • oikea sormitekniikka
 • tunnistaa kitaran ja basson eron
 • soiton perusperiaate (kytkeminen kaiuttimeen johdon kanssa)

Pianon/keyboardin tavoitteet:

 • soittoasento
 • lapsi löytää D-sävelen ja sitä kautta A:n
 • hahmottaa korkean ja matalan päädyn eron

Laulaminen mikrofoniin:

 • lapsi ei huuda mikrofoniin
 • äänen muodostumisen perusperiaate (mistä ääni tulee?)
 • mikrofonilla voi muokata omaa ääntä
 • mikrofonin oikeanlainen käsittely

Muskari tukee lapsen kehitystä

Muskari tukee lapsen kehitystä monin eri tavoin. Musiikkiharrastus vaikuttaa mm. lapsen älylliseen, sosiaaliseen, fyysiseen ja tunne-elämän kehitykseen samalla kun se tuo lapselle paljon iloa ja onnellisuuden tunteita.

Älyllinen kehitys

Musiikki tehostaa aivotoimintoja. Musiikkiharrastus tukee puheen kehitystä, kehittää lukemisen oppimisen valmiuksia ja parantaa tarkkaavaisuutta. Rytmi, melodia, äänen kesto, äänenkorkeudet, sointivärit, äänentaso ja lauserakenne ovat musiikin, puheen sekä kielen yhteisiä ominaisuuksia.  Monipuoliset, lapsille sopivat laulut ja lorut sekä musiikin kuuntelu rikastuttavat sanavarastoa ja tehostavat äänien havaitsemista, muistamista ja erottelua.

Sosiaalinen kehitys

Bändimuskarissa harjoitellaan ryhmässä toimimista, lasten omien aikuisten odottaessa opetustilan ulkopuolella. Muskaritunnin myönteinen ja rohkaiseva ilmapiiri edesauttaa osaltaan lasten vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Bändimuskarilaiset laativat opettajan avustuksella ryhmälleen säännöt, jolloin toiminta on sekä hauskaa että turvallista. Ryhmässä lapsi oppii yhteistyötaitoja, itsekontrollia ja ymmärrystä oman toimintansa seurauksista. Muskarissa lasta tuetaan positiivisen minäkuvan sekä itsetunnon kehittymisessä.

Fyysinen kehitys

Monipuolinen musisoiminen ja musiikkiliikunta tukevat lapsen hieno- ja karkeamotorista kehitystä. Rytmitaju, koordinaatiokyky sekä lihasten hallinta kehittyvät ja lapsi saa nauttia liikkumisesta. Bändimuskaritunneilla on myös yhteisiä rentoutustuokioita kehon ja mielen rauhoittamiseen.

Tunne-elämän kehitys

Muskariharrastus tukee lapsen tunnetaitojen kehittymistä. Turvallisessa ja tutussa ympäristössä on mahdollista kokea ja tuoda julki ne tunteet, jotka tarvitsevat ilmaisua. Samalla lapsi voi harjoitella myös tunteiden säätelyä ja itsehillintää. Musiikki vaikuttaa voimakkaasti tunnetietoa prosessoiviin aivoalueisiin ja lapsi voi tunnistaa, kokea ja ilmaista tunteita musiikin avulla. Käytännössä tämä tapahtuu ohjatun musiikin kuuntelun, soiton, laulun ja musiikkiliikunnan kautta. Muskarissa lapsia kannustetaan improvisaatioon ja heittäytymiseen myös tarinoiden ja roolileikkien avulla.

Musiikin ja puheäänen emotionaalisten sävyjen tulkintaan liittyvät samat lainalaisuudet (tempo, artikulointi ja voimakkuus). Musiikki, erityisesti laulaminen, kehittää lapsen kielellisiä taitoja ja sitä kautta myös kyky sanoittaa ja ilmaista tunteita kehittyy. Lapsen taito käsitellä omia tunnetilojaan auttaa ymmärtämään myös toisten ihmisten tunteita ja tarpeita.

Ilo ja onnellisuus

Muskarissa lapsi saa kokea musiikin riemua ja oppimisen elämyksiä. Innostuneita kiljahduksia kaikuu luokassa, kun vuorossa on oma lempisoitin. Kutkuttavaa jännitystä on ilmassa uuden teeman hahmon saapuessa opettamaan lauluaan. Ryhmään kuuluvuuden tunne vahvistuu omien muskarikavereiden kanssa leikkiessä ja laulaessa.

Musiikki vaikuttaa  positiivisesti ihmisen terveyteen ja kehitykseen, jolloin vaikutukset hyvinvointiin ulottuvat muskariluokan ulkopuolellekin. Kotiväki saa lisäksi kullanarvoisia vinkkejä arkeen lapsen lempimusiikista: Millä kappaleella tsempataan aamutoimissa tai mikä rauhallinen lapsen toivelaulu on kiva lisä vaikkapa piirtämiseen, rauhoittumisen tueksi?

Iloon ja onnellisuuteen onkin hyvä lopettaa tämän kertainen blogikirjoitus:). Jokainen bändimuskarin lukuvuosi on uniikki kokonaisuus tarinoineen, teemoineen ja tehtävineen. Tervetuloa sukeltamaan kanssamme uuteen seikkailuun!

Terkuin,
Annastiina-ope