Muskarit

Jamkidsin iloisissa ja elämyksellisissä muskareissa tutustutaan monipuolisesti musiikin maailmaan, opitaan tärkeitä sosiaalisia taitoja ja pidetään hauskaa. Tavoitteenamme on luoda muskarista jokaiselle lapselle viikon kohokohta! Muskari myös tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.

Kaikissa Jamkids-muskareissa:

 • soitetaan, lauletaan, liikutaan, rytmitellään, lorutellaan, leikitään ja kuunnellaan
 • opitaan musiikin perustaitoja hauskasti ja innostavasti
 • opitaan myös tärkeitä sosiaalisia taitoja
 • opettajat ovat koulutettuja musiikin ja kasvatuksen ammattilaisia
 • ohjelmisto koostuu niin tutuista kuin uusistakin lastenlauluista ja -loruista

Sopiva muskari valitaan syntymävuoden mukaan:

 • Vauvamuskari: alle 1v
 • Taaperomuskari 1v: syntymävuosi 2017
 • Taaperomuskari 2-3v: syntymävuosi 2015-2016
 • 4-5v muskarit: syntymävuosi 2013-2014
 • 5-6v muskarit: syntymävuosi. 2012-alkuvuosi 2013
 • 2011 syntyneille ja sitä vanhemmille musiikkiharrastusta tarjoaa  Musiikkikoulu DemoDemossa valittavana on instrumentti- ja laulunopetusta sekä bändiopetusta. 7-8-vuotiaille on myös bändiryhmiä, joissa omaa instrumenttia ei tarvitse vielä valita.

Vauvamuskarit  Taaperomuskarit

Bändimuskarit  Sisarusmuskarit

Suunnittelemme opetusta yhteistyössä, jolloin muskarien tavoitteista ja ohjelmistosta vastaa ryhmä musiikin ja kasvatuksen ammattilaisia. Oma opettaja muokkaa sisällön jokaiselle ryhmälle sopivaksi.

Jamkidsissä opiskellaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisia opintokokonaisuuksia. Opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien perusteiden mukaan. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin voit tutustua täällä. Lisätietoja opetussuunnitelmasta saat rehtori Kati Niemiseltä kati.nieminen@jamkids.fi.